Feedy a autentizační služba

Feedy zabezpečené autentizační službou umožňují automatizovanou synchronizaci mezi webem/e-shopem a aplikací MAILservis.

URL adresy feedů je možné nastavit v aplikaci MAILservis. Aby bylo zaručeno, že k datům ve feedech má přístup jen aplikace MAILservis, přistupuje k nim aplikace MAILservis pomocí jednorázového tokenu s časovou platností. Token je nutné ověřit pomocí autentizační služby.Autentizační služba Mailservis

PHP Demo ověření tokenu: Stáhnout (*.zip, 4kB) - Vzory naleznete také na konci této stránky.

Adresa pro ověření tokenu:


  https://mailservis.cz/auth/verify.php?check=TOKEN
      

– za TOKEN dosadit token, se kterým zažádá MAILservis

Platnost tokenu je 300 vteřin, token se vytváří při odesílání požadavku


Návratové hodnoty – pole JSON


tedy například v případě chyby:

  [{
      "err":1,
      "info":"invalid",
      "value":""
  }]

a v případě úspěchu:

  [{
      "err":0,
      "info":"ok",
      "value":"22"
  }]


Feed odběratelů

V aplikaci klienta je dostupná URL zobrazující následující JSON pole. Obsah je žádán aplikací MAILservis pomocí URL s jednorázovým tokenem v parametru GET.

Příklad URL:


  http://domenaklienta.cz/mailservis-address?token=TOKEN
  

Aplikace klienta ověří platnost tokenu a zobrazí požadovaná data

  [{
      "mail":"test@mailservis.cz",
      "subscribe":"1",
      "verified":"1",
      "client":"22",
      "replace":{
        "name": "Jan",
        "surname": "Novák",
        ....
        },
      "labels":[
        "Praha",
        "Velkoodběratel",
        ....
        ],
      "ecomerce":{
        "lastorder": "22-02-2020",
        "qtorders": "4",
        "qtrevenue": "3850CZK",
        "shippingmethod": "THA"
        },
  },
  ....
  ]

Doporučujeme nastavit následující JSON pole s chybovým hlášením při neúspěšné validaci tokenu. Aplikace MAILservis může volat adresy bez tokenu pro ověření dostupnosti aplikace klienta.


    {"err":1,"info":"denied"}
  


Hodnoty očekáváné MAILservisemOdhlášení odběratele

Tuto URL volá aplikace MAILservis pro předání informace o odhlášení odběratele. Například při odhlášení odběru pomocí odkazu na konci newsletteru. MAILservis předpokládá variantu, že se odběratel může v aplikaci klienta znovu přihlásit, a proto respektujte hodnotu z feedu odběratelů.


  https://domenaklienta.cz/mailservis-unsubscribe?token=TOKEN&unsubscribe=adresa-pro@odhlaseni.cz
       

Aplikace klienta si token ověří na http://mailservis.cz/auth/verify.php?check=TOKEN a adresu na své straně zaeviduje jako odhlášenou
Feed obsahu

V aplikaci klienta je dostupná URL zobrazující následující JSON pole. Obsah je žádán aplikací MAILservis pomocí URL s jednorázovým tokenem v parametru GET.

JSON s obsahem umožňuje přihlášenému uživateli v aplikaci MAILservis při vytváření šablony vybírat obsah z jeho webové aplikace, například poslední články z webu nebo produkty z e-shopu.

Příklad URL:


  http://domenaklienta.cz/mailservis-feed?token=TOKEN
  

Aplikace klienta ověří platnost tokenu a zobrazí požadovaná data

  { "data":
    [{
      "type":"Článek",
      "language":"1",
      "title":"Nadpis obsahu",
      "perex":"Perex obsahu",
      "date":"0000-00-00 00:00:00",
      "url":"Kompletní URL adresa obsahu",
      "image":"Kompletní URL adresa obrázku k obsahu",
    },
    ....
    ],
   "languages":
    { "1":
      {
        "id":"1",
        "name":"Česky",
        "code":"cs"
      },
      "2":
      { .... }
    ....
    }
  }
  

Doporučujeme nastavit následující JSON pole s chybovým hlášením při neúspěšné validaci tokenu. Aplikace MAILservis může volat adresy bez tokenu pro ověření dostupnosti aplikace klienta.


    {"err":1,"info":"denied"}
  


Hodnoty očekáváné v JSON poli „data“.


Hodnoty očekáváné v JSON poli "languages". Pokud nechcete používat rozdělen dle jazyka, odesílejte obsah v poli "data" se stejným id (0 či 1), v tomto poli pak jazyk libovolně, roletka nebude zobrazena.


Data z feedu jsou v aplikaci MAILservis zobrazeny následujícím způsobem:PHP Vzory

Vzor php kódu pro ověření tokenu autentizační služby a odeslání feedu příjemců:


<?php

//tuto URL volá MAILservis denně, ve 3h ráno

//ověření tokenu
$response=json_decode(file_get_contents("https://mailservis.cz/auth/verify.php?check=".$_GET["token"]), true);
if($response['err'] == 1){
  //v případě chyby spojení končí
  $arr["err"]=1;
  $arr["info"]="denied";
  die(json_encode($arr));

}
$client = $response["value"];


//příklad získání adres z aplikace klienta
$query = "SELECT * FROM tabUsers";
$data = mysql_query($query);

$out = array();

while ($zaznam = mysql_fetch_assoc($data)) {


  //formát pole které očekává MAILservis zpět
  unset($labels);
  $labels = array();
  $labels[] = "Zákazník";

  unset($replace);
  $replace = array();
  $replace["name"] = $zaznam["Jmeno"];
  $replace["surname"] = $zaznam["Prijmeni"];

  $tmp = array(
    "mail"=>$zaznam["Email"],
    "subscribe" => $zaznam["Odber"],
    "client" => $client,
    "replace" => $replace,
    "labels" => $labels );
  $out[] = $tmp;
}//vypsání polí všech adres(a případných příznaků) ve formátu json, ukončení spojení
ob_clean();
echo json_encode($out);
die;
    


Vzor php kódu pro ověření tokenu autentizační služby a odhlášení příjemce:


<?php

// tuto URL volá MAILservis ve chvíli kdy se klient odhlásí

//ověření tokenu
$response=json_decode(file_get_contents("https://mailservis.cz/auth/verify.php?check=".$_GET["token"]), true);
if($response['err'] == 1){
  //v případě chyby spojení končí
  $arr["err"]=1;
  $arr["info"]="denied";
  die(json_encode($arr));

}
//získání adresy která se má odhlásit
$mail = $_GET["unsibscribe"];


//příklad evidence odhlášení v aplikaci klienta
$query = "UPDATE tabUsers SET odber = 0 where mail = '$mail' ";
mysql_query($query);


//odpověd do MAILservisu že odhlášení proběhlo v pořádku
ob_clean();
$arr["err"]=0;
$arr["info"]="done";
die(json_encode($arr));
die;
    


Vzor php kódu pro ověření tokenu autentizační služby a odeslání feedu obsahu:


<?php

//tuto URL volá MAILservis každých 20 minut

//ověření tokenu
$response=json_decode(file_get_contents("https://mailservis.cz/auth/verify.php?check=".$_GET["token"]), true);
if($response['err'] == 1){
  //v případě chyby spojení končí
  $arr["err"]=1;
  $arr["info"]="denied";
  die(json_encode($arr));

}
$client = $response["value"];


//příklad získání obsahu z aplikace klienta
$query = "SELECT * FROM tabObsah";
$data = mysql_query($query);

$out = array();

while ($zaznam = mysql_fetch_assoc($data)) {

  $tmp = array(
    "type"=>$zaznam["type"],
    "language" => $zaznam["language"],
    "title" => $zaznam["title"],
    "perex" => $zaznam["perex"],
    "date" => $zaznam["date"],
    "url" => $zaznam["url"],
    "image" => $zaznam["image"] );

  $out["data"][] = $tmp;
}


//příklad získání jazyků z aplikace klienta
$query = "SELECT * FROM tabMutace";
$data = mysql_query($query);

$out = array();

while ($zaznam = mysql_fetch_assoc($data)) {

  $tmp = array(
    "id"=>$zaznam["id"],
    "name" => $zaznam["name"],
    "code" => $zaznam["code"] );

  $out["languages"][$zaznam["id"]] = $tmp;
}//vypsání polí všech adress(a případných příznaků) ve formátu json, ukončení spojení
ob_clean();
echo json_encode($out);
die;
    
NETservis s.r.o. © 2014 - 2022 NETservis.cz WebRedakce.cz Přístup pro klienty Nástroje pro vývojáře MAILservis